Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 december 2008

NOTE förvärvar norska Norteam Electronics

Som ett led i kontraktstillverkaren NOTEs satsning på sitt nearsourcing-koncept och för att ytterligare öka försäljningstillväxten på den norska marknaden har förvärv gjorts av samtliga aktier i den Oslo-baserade elektroniktillverkaren Norteam Electronics AS.

Verksamheten i Norteam Electronics är inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln, såsom tillverkning av prototyper och elektroniktillverkning i mindre serier. Norteam Electronics omsättning uppgår till cirka 50 MNOK per år och antalet anställda är 40. Bolaget kommer att drivas i nära samarbete med NOTE Oslo AS. Björn Furu, VD för Nearsourcing-centret NOTE Oslo kommer även att ansvara för den förvärvade verksamheten. ”Vi räknar med att Norteam Electronics redan under 2009 kommer att bidra positivt till NOTEs försäljning och resultat”, säger Knut Pogost, förvärvsansvarig på NOTE AB.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1