Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 december 2008

Försenad slutbetalning till SwitchCore för försäljning av rörelse

SwitchCore träffade i november 2007 avtal med eSilicon Corporation angående överlåtelse till eSilicon av tillgångar och vissa avtalsrelationer m.m. hänförliga till SwitchCores operativa verksamhet.

Överlåtelsen till eSilicon inkluderade materiella tillgångar, hela varulagret, samtliga immateriella rättigheter, orderstock, kundavtal, inköpsorder m.m. Köpeskillingen uppgick till 3 MUSD kontant, varav 2 MUSD erlades vid överlåtelsens genomförande den 18 december 2007 och resterande del, 1 MUSD, skall erläggas ett år därefter, dvs. den 18 december 2008. I ett brev till SwitchCore har eSilicon nu meddelat att eSilicon motsätter sig att betala den resterande delen av köpeskillingen, dvs. 1 MUSD. eSilicon påstår därvid att SwitchCore skulle ha undanhållit eSilicon viss information i anslutning till att ovanstående avtal träffades. Enligt SwitchCore saknar eSilicon allt fog för sina påståenden. SwitchCore kommer ändå förmodligen att tvingas vidta rättsliga åtgärder för att erhålla den resterande betalningen från eSilicon. Det inträffade bedöms inte i nuläget ha någon väsentlig påverkan på SwitchCores likviditetsplanering.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2