Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 januari 2009

Svenskt förbud mot giftig kemikalie sprids till hela EU

- Konsumenter inom EU kommer nu att slippa utsättas för den giftiga kemikalien diklormetan som finns i många färgborttagningsmedel. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna och ansvarig för den rapport som idag antagits av parlamentet.
Diklormetan (DCM) är förbjudet i Sverige sedan länge, men vanligt i andra europeiska länder. Ämnet är cancerframkallande och skadar bl a hjärnan och nervsystemet. Det är giftigt och extremt lättflyktigt. När man känner lukten av det har man redan överskridit gränsvärdet trefaldigt.

- Om jag använder en enda burk färgborttagningsmedel med DCM här i parlamentets jättelika sessionssal där 800 personer ryms, så överskrids gränsvärdena, sa Carl Schlyter i debatten.

Nu förbjuds ämnet i konsumentprodukter. Reglerna för professionellt bruk skärps, men med möjlighet för nationella undantag. DCM används bl a vid klottersanering och för att göra det på ett säkert sätt krävs skyddsutrustning som täcker hela kroppen och lufttuber. EU:s krav inkluderar utbildning, kunskap om alternativ till DCM samt att företagen måste motivera varför det inte anses möjligt att använda bättre alternativ ur arbetarskydds- och miljösynpunkt..

- Jag hade velat ha ett totalförbud mot all användning för att skydda de som arbetar med den här typen av produkter. Men lobbyister från industrin och en högljudd opposition anförd av Storbritannien, har påverkat regeringarna. Nu måste EU-kommissionen följa upp att medlemsländerna inför de hårda reglerna vid professionell användning av diklormetan. Gör man det är DCM inte bara oekologiskt utan även oekonomiskt, säger Carl Schlyter.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1