Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 januari 2009

Sanmina-SCI rapporterar nettoförlust

Intäkterna för Sanmina-SCI under 1Q/2009 (som slutar den 27 december 2008, på grund av brutet räkenskapsår) var 1,42 miljarder USD, jämfört med 1,78 miljarder USD under samma period för ett år sedan. Intäkterna under kvartalet påverkades av försvagade marknadsförutsättningar för alla bolagets slutmarknader.
Non-GAAP bruttoresultat under första kvartalet var 95,9 miljoner USD, eller 6,7% av omsättningen, jämfört med bruttovinst på 130,9 miljoner USD eller 7,4% av omsättningen under första kvartalet för ett år sedan. Non-GAAP rörelseresultat var 31,2 miljoner USD, eller 2,2% av omsättningen under kvartalet, jämfört med 41.1 miljoner USD, eller 2,3% av omsättningen, under samma period för ett år sedan.

GAAP nettoförlust under första kvartalet var 25,3 miljoner USD, jämfört med en nettoförlust på 9,5 miljoner USD under samma period för ett år sedan.

GAAP resultat för första kvartalet påverkades negativt av konkursansökan av Nortel Networks och dess dotterbolag i USA och andra länder. Även om detta förfarande är i ett tidigt skede, beräknade och bokförde företaget kostnader på 10 miljoner USD under kvartalet för detta. Allteftersom konkursförfarandet fortskrider kan nya faktorer komma som väsentligt kan ändra dessa uppskattningar och ålägga bolaget ytterligare kostnader eller krediter. (Bolagets icke-GAAP resultat har uteslutit dessa kostnader.)

Från och med den 27 december 2008, uppgår likvida medel till 796,8 miljoner USD jämfört med 869,8 miljoner USD för det räkenskapsår som avslutades den 27 september 2008.

"Vi fortsätter att uppleva svag efterfrågan och begränsad sikt inom alla våra marknadssegment. För att kompensera för denna nedgång är vi fokuserade på vårt arbete med att minska kostnaderna, förbättra driftseffektivitet och leverera innovativa tekniker och lösningar som ger mervärde åt våra kunder." "Sanmina-SCI är ekonomiskt sunt med en stark kassa, tillräcklig likviditet och en hälsosam skuldprofil för dessa utmanande marknadsförhållanden. Vi har lärt oss av vår erfarenhet av svåra tider i det förflutna och är övertygade om att vi kommer att vara ett operationellt och finansiellt starkare företag när marknadsförhållandena normaliseras ", förklarade Jure Sola, styrelseordförande och verkställande direktör.

Mål för andra kvartalet 2009
Under denna period av ekonomisk osäkerhet kan bolaget inte säkert ge meningsfulla uppskattningar av sitt förväntade ekonomiska resultat. Bolagets interna plan för andra kvartalet 2009 är intäkter på cirka 1,3 miljarder USD, break-even för icke-GAAP resultat per aktie och att generera positivt kassaflöde.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1