Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 27 januari 2009

Rekordår för Data Respons

- Lönsamhet i alla länder, starkt kassaflöde och en orderingång som närmar sig en miljard summerar 2008. Vi har lagt bakom oss ett mycket bra år, säger koncernchefen Kenneth Ragnvaldsen på Data Respons.
Koncernens intäkter för fjärde kvartalet var 248,9 miljoner NOK, en tillväxt på 28%. Rörelseresultat (EBITDA) var 22,3 miljoner NOK, en tillväxt på 5%. Orderreserven var på 515 miljoner NOK vid slutet av perioden, en tillväxt på 32%. Kassaflöde från den löpande verksamheten var 25 miljoner NOK under kvartalet.

Koncernens intäkter för året uppgick till 818,5 miljoner NOK en ökning med 29%. Rörelseresultat (EBITDA) var 62,5 miljoner, en ökning med 18%. Orderingången under året var 945 miljoner NOK, en ökning med 24%.

Alla länder bidrar
- Våra internationella verksamheter fortsätter att utvecklas och inkomstfördelningen mellan regioner och branscher bidrar till en mer balanserad exponering av koncernens verksamhet. Särskilt trevligt är det starka resultatet i Tyskland. Detta bekräftar att vår verksamhet är konkurrenskraftig i Europas största integrerade marknad", säger Kenneth Ragnvaldsen.

Rekordstor orderbok
- Med den ekonomiska krisen som bakgrund är det inspirerande att sätta ett nytt rekord i både försäljning och orderingång under det sista kvartalet, säger Kenneth Ragnvaldsen. En orderbok på mer än en halv miljard ger en bra start på 2009, och vi är stolta över att visa tillväxt 16 kvartal i rad.

Förberedda för utmaningarna 2009

Data Respons anser att de långsiktiga utsikterna för embedded-marknaden är positiva, men är också förberedda för att den här marknaden kommer att påverkas av nedgången i den globala ekonomin.

- Vi är beredda på ett utmanande år och har redan genomfört åtgärder. Kassaflödet har förbättrats och vår finansiella ställning har stärkts. Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet och genomför kostnadseffektiva åtgärder där det behövs. Men vi skall fortsätta att vara ett kunskapsorienterat tillväxtföretag som sätter kunden i fokus, avslutar Ragnvaldsen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1