Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Fredrik Karlsson Elektronikproduktion | 28 januari 2009

Leab passerade 400 miljoner

Leab Group med fabriker i Lövånger, Uppsala och Tallinn ökade försäljningen 2008. Med en organisk tillväxt på 14 % passerade Leab 400 MSEK i omsättning.
Omsättningen för bolagen i Leab Group ökade 2008 med 50 MSEK till 411 MSEK. Rörelseresultatet beräknas till 25 MSEK. Försäljningsökningen förklaras dels av ett antal nya kunder som kom in hösten 2007 och gav effekt först 2008, dels av en stark konjunktur som för Leabs del hållit i sig i stort sett hela året.

- Så sent som i oktober hade vi ”all time high” i månadsfakturering, säger Fredrik Karlsson, styrelseordförande och tillförordnad VD för Leab. Försäljningen på månadsbasis uppgick då till 44 MSEK i hela gruppen. Därefter kunde vi konstatera en viss avmattning som ledde fram till ett varsel på 10 personer i november. Just nu är vi ändå försiktigt optimistiska. Sedan vi lade vårt varsel i november har läget ändrats till det bättre, vilket fick oss att flytta fram lagda varsel, och januari 2009 kommer faktiskt att bli klart bättre än januari 2008. Men det är fortfarande mycket osäkert hur försäljningen för helåret 2009 kommer att utvecklas. Det kan vända snabbt.

Leab Group har sedan 2004 gått från en omsättning på 197 MSEK per år till 411 MSEK 2008. Med andra ord mer än en fördubbling på fyra år. 184 MSEK av denna tillväxt är organisk, 30 MSEK kommer från förvärvet av ElektronikProdukter i Järlåsa som genomfördes sommaren 2006.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1