Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Jörgen Zahlin Komponenter | 04 februari 2009

Ny koncernstruktur för OEM International

OEM International lanserar en ny koncernstruktur samtidigt som åtgärder för att möta minskad efterfrågan påbörjas.

Från och med 2009 introducerar OEM International en ny koncernstruktur som bygger på en matrisorganisation utifrån en produkt- och landsorganisation. Målsättningen med förändringen är att stärka OEMs långsiktiga konkurrenskraft samt öka tillväxttakten utanför Sverige. - Den nya organisationsstrukturen innebär ett ökat lokalt ägande av affärsutvecklingen samtidigt som samordningseffekter i kunderbjudandet tillvaratas. Strukturen bygger på tre produktdivisioner i kombination med geografiska regioner, säger Jörgen Zahlin, VD OEM International AB. Samtidigt genomförs besparingsåtgärder för att möta den minskade efterfrågan som kommer av lågkonjunkturen. Besparingsåtgärderna beräknas sänka kostnaderna med cirka 50 MSEK på årsbasis jämfört med kostnadsnivån mot slutet av 2008. - Besparingsprogrammet beror på den minskade efterfrågan. Detta innebär bland annat att antalet anställda i koncernen kommer minska från dagens nivå på 630 till ca 580 personer. Åtgärderna är tråkiga, men nödvändigt för att upprätthålla effektiviteten och konkurrenskraften, säger Jörgen Zahlin.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-1