Elektronikproduktion | 05 februari 2009

Obducat blir deltagare i EU-projektet Teramagstor

Obducat som tillverkar litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi och elektronstrålelitografi, har inbjudits att delta i det EU-finansierade projektet Teramagstor, som har som mål att ta fram teknikplattformen för nästa generations magnetiska minnesmedia, med en minnesdensitet högre än 1 Tbit per kvadrattum. Bland övriga deltagare finns viktiga samarbetspartners för Obducat, som ST Microelectronics och FHR Anlagenbau, samt ett flertal välrenommerade universitet.
Teramagstor är ett EU-finansierat projekt som ryms inom EU:s sjunde ramprogram, FP 7, och startade i juni 2008. Projektet, som koordineras av National Center for Scientific Research (NCSR) "Demokritos" i Grekland, samlar några av Europas främsta forskargrupper och industriella aktörer som tillsammans ska fokusera på framtagandet av nästa generation avancerad lagringsmedia. Obducat har inbjudits att delta i projektet för att tillföra industriell kompetens och erfarenhet kopplad till utvecklingen inom hårddiskindustrin.

"Vår kompetens är efterfrågad, framförallt med tanke på vår ledande position som leverantör av litografiteknik inom patterned media. Huvudfokus för oss i projektet kommer dels att ligga på produktion av stampers baserad på vår elektronstrålelitografiteknik dels på replikering baserad på vår nanoimprintlitografiteknik", säger Patrik Lundström, VD, Obducat AB.

Teramagstor tar sin grund i den forskning som redan utförts på området och som delar av medlemmarna tidigare varit med om att genomföra. En del av konsortiemedlemmarna var delaktiga i de ansträngningar som möjliggjorde ett rekord avseende en minnesdensitet på 210 Gbits/in2, vilket ledde till mottagandet av Descartespriset 2005.
"Genom Teramagstor får vi tillfälle att samarbeta med de främsta i världen inom materialforskning med fokus på magnetiska material, system-on-chip baserade drivkretsar till hårddiskar samt vacuumprocessning. Genom vår tillgång till detta nätverk kan vi stärka vår ställning som teknikleverantör till hårddiskindustrin", säger Patrik Lundström.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1