Elektronikproduktion | 06 februari 2009

Rekordresultat för HMS Networks

HMS Networks årsrapport visar på ett rekordresultat, vilket företaget menar skapar en stark bas på en försvagad marknad.
- Den positiva ekonomiska utvecklingen ger HMS en stark bas som möjliggör nödvändiga långsiktiga åtgärder trots den svaga marknadssituationen. Den ekonomiska nedgången minskar vår volym, men det kompenseras delvis av valutaeffekter, säger Nicolas Hassbjer, VD för HMS.

Nettoomsättningen för 2008 ökade med 17% till SEK 316,6 miljoner (269,5). Rörelseresultatet förbättrades med 56% till SEK 85,0 m (54,5), vilket motsvarar en 27% (20) Rörelsemarginal. Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades med 102% till SEK 69,0 m (34,2). Resultat efter skatt ökade med 97% till SEK 58,8 m (29,8). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 20% till SEK 79,2 m (66,1). Orderingången minskade med 0,5% i lokala valutor.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1