Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2009

Rekordresultat för Kitron

Kitrons intäkter för fjärde kvartalet 2008 uppgick till 677,4 miljoner NOK, vilket motsvarar en ökning med 22,9 procent jämfört med samma period förra året. Resultatet före skatt var 50,2 miljoner, en ökning med nästan 280 procent jämfört med fjärde kvartalet 2007. Orderingången var 548,0 miljoner NOK, vilket motsvarar en minskning med 7,0 procent, medan orderreserven var 971,2 miljoner NOK, vilket motsvarar en ökning med 6,3 procent.
De viktigaste siffrorna för fjärde kvartalet 2008:
Siffror inom parentes avser det fjärde kvartalet 2007.

Omsättningstillväxt på 20 procent
Intäkterna ökade med 22,9 procent till 677,4 miljoner NOK (551,3 miljoner).

EBITDA och EBIT blev 61,0 miljoner NOK (31,6 miljoner) och 51,0 miljoner NOK (22,8 miljoner).

Resultatet före skatt uppgick till 50,2 miljoner NOK (18,0 miljoner), vilket ger en marginal på 7,4 procent (3,3 procent).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 66,0 miljoner NOK (123,1 miljoner).

Orderingången minskade med 7,0 procent till 548,0 miljoner NOK (589,0 miljoner). Orderreserv i slutet av året var 971,2 miljoner NOK (913,5 miljoner).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1