Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 februari 2009

ElektronikGruppen planerar att minska med 50 anställda

Den snabba internationella konjunkturnedgången har medfört en minskad efterfrågan inom flera av ElektronikGruppens mer betydande kundsegment.

För att anpassa koncernens kostnadsmassa till denna svagare marknadssituation har koncernledningen beslutat att genomföra en rad besparingsåtgärder. Åtgärderna beräknas sänka kostnaderna med cirka 25 Mkr på årsbasis jämfört med kostnadsnivån i slutet av 2008. "Besparingsprogrammet har sin grund i de senaste månadernas markanta avmattning på marknaden samt den inom vissa affärsenheter försämrade lönsamheten under 2008. Åtgärderna innebär bland annat att antalet anställda i koncernen planeras att minskas med cirka 20 i Sverige och cirka 50 totalt i koncernen, från dagens nivå på 500 anställda. Det är mycket tråkigt att behöva vidta denna typ av åtgärder med de konsekvenser det får för våra medarbetare, men neddragningarna är helt nödvändiga för att återställa lönsamheten och säkerställa koncernens långsiktiga konkurrenskraft, säger Jens Hansson, vd och koncernchef i ElektronikGruppen BK AB. Fackliga förhandlingar kommer att inledas omgående i de bolag och enheter som berörs och beräknas vara slutförda inom en månad. Resultateffekterna av åtgärderna kommer att öka successivt från och med det andra kvartalet, med full effekt från och med fjärde kvartalet 2009.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1