Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 10 februari 2009

Beijer Electronics redovisar starkt bokslut

Beijer Electronics redovisar starkt bokslut för januari till december 2008. Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 275,6 mkr (963,8). Rörelseresultatet steg med 34 procent till 116,5 mkr (86,9).
Beijer Electronics VD Fredrik Jönsson kommenterar:

”Vi avslutade året starkt med en bra ökning av omsättning och underliggande resultat främst beroende på affärsområdet IDC som vi förvärvade i början av 2008. Finanskrisen och den negativa utvecklingen i den globala ekonomin har påverkat oss på vissa marknader och kundsegment, dock hittills endast i mindre utsträckning.

För helåret gläds jag åt att vi nådde flera milstolpar. Koncernen passerade med råge en miljard kronor i omsättning varav affärsområde HMI Products bidrog med en halvmiljard kronor. Vi nådde våra mål med en tillväxt på över 30 procent och en underliggande rörelsemarginal på nära tio procent. Jag är särskilt nöjd med att de tre förvärven de senaste två åren blivit lyckosamma och att integrationen av dessa gått enligt plan.

Affärsområde IDC blev det stora utropstecknet under det fjärde kvartalet med ett mycket bra resultat. Åtgärder under det första halvåret fick avsedd effekt och affärsområdet kunde successivt förbättra resultatet under stigande omsättning och nå sina mål för helåret. Affärsområde HMI Products förvärv av Lauer 2007 fick full effekt under 2008 och Lauer infriade de uppsatta målen. Automations inbrytning på den danska marknaden
med förvärvet av Brodersen under 2007 har medfört att Danmark etablerat sig som koncernens fjärde största marknad samtidigt som den danska verksamheten under helåret bidragit med ett hyggligt resultat.

Vi har under det gångna året haft en god kostnadskontroll och löpande genomfört besparingar vilket bidragit till resultatet. Mot bakgrund av den stora osäkerhet som omgärdar den fortsatta ekonomiska utvecklingen har vi även genomfört ett åtgärdsprogram som förväntas sänka kostnaderna med 20 mkr på årsbasis med full effekt under det kommande andra halvåret. Åtgärdsprogrammet och kostnader av engångskaraktär har belastat resultatet med 7,5 mkr.”

• Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 275,6 mkr (963,8).
• Rörelseresultatet steg med 34 procent till 116,5 mkr (86,9).
• Vinsten efter skatt steg till 77,2 mkr (60,6), en ökning med 27 %.
• Vinsten per aktie efter skatt blev 11,72 kronor (9,21) en ökning med 27 %.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 4 kronor per aktie (4,00).
• Åtgärdsprogram och kostnader av engångskaraktär, som belastar resultatet med 7,5 mkr, förväntas sänka kostnaderna med 20 mkr på årsbasis.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2