Elektronikproduktion | 11 februari 2009

FABEC och EDC planerar gå samman

Kontraktstillverkarna FABEC och EDC har beslutat sig för att inleda ett samarbete med ett samgående som målsättning.
Syftet med ett samgående är att det skulle vara positivt för företagens kunder, för medarbetarna och för FABEC och EDC, enligt ett pressmeddelande från EDC. Företagen kommer genom samverkan kunna åta sig större projekt .

"FABEC och EDC har likartade erbjudande, vi kompletterar och breddar varandra och att gemensamt bearbeta marknaden är en modell som vi tror starkt på. Med ett breddat och gemensamt erbjudande kan vi verka på en marknad där vi idag inte är representerade. Större storlek innebär också att vi får starkare finansiella resurser och att vi därmed är bättre rustade för ökade volymer och tillväxt med befintliga och nya kunder. I en bransch under konsolidering innebär helt enkelt större bättre. Planen är att samgående ska vara konkretiserat till mitten av mars och vi kommer då att närmare presentera detaljerna i samgåendet”, enligt ett pressmeddelande. Affären förväntas slutföras i mars månad.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2