Elektronikproduktion | 11 februari 2009

40 hos Samhall fick nya jobb

40 anställda med funktionsnedsättning hos Samhall i Dalarna fick förra året anställning hos en annan arbetsgivare.
Samhalls satsning på bemannade lösningar, där medarbetare jobbar direkt hos kunden, har lett till anställningarna, vilket är ett av Samhalls mål, enligt Dalarnas Tidningar.

Under 2009 kommer Samhall, som är väl medvetna om svårigheterna på grund av lågkonjunkturen, att satsa ännu mer på att medarbetare ska anställas av andra arbetsgivare.

75 personer med funktionsnedsättning har nyanställts av Samhall i Dalarna och på så sätt fått en möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete. Vid arbetsbrist säger Samhall inte upp medarbetare. Om uppdragen sinar satsar man istället på utbildningsinsatser.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2