Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2009

Svag årsrapport från Note

Försäljningen för Note uppgick till 1 709,5 (1 743,8) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -3,8 (111,9) MSEK, resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 80 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -0,2% (6,4%).
Resultat efter finansnetto uppgick till -14,4 (103,8) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -13,1 (78,2) MSEK. Kassaflödet uppgick till 25,1 (-0,5) MSEK.

Försäljningen uppgick till 414,5 (458,6) MSEK under fjärde kvartalet (okt-dec). Rörelseresultatet uppgick till -47,9 (28,5) MSEK, resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 50 MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till -11,6% (6,2%). Resultat efter finansnetto uppgick till -50,4 (26,6) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -36,6 (21,0) MSEK. Kassaflödet uppgick till -6,2 (-34,8) MSEK.

Metodisk satsning på Nearsourcing, åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnadseffektiva länder, reducerar antalet anställda i Sverige med cirka 400 personer eller drygt 50%. Merparten av personalavgångarna sker under första halvåret 2009.

Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcingcenter för långsiktig försäljningstillväxt på den engelska marknaden. Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier. Förvärv i Norge – etablering av Nearsourcingcenter för ytterligare försäljningstillväxt på den norska marknaden.

Marknadsgenombrott för Nearsourcing – utifrån samarbetet med Nearsourcingcentret i Oslo har norska Kongsberg Defence & Aerospace beslutat att använda NOTEfied vid utveckling av nya produkter.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1