Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2009

Svag årsrapport från Note

Försäljningen för Note uppgick till 1 709,5 (1 743,8) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -3,8 (111,9) MSEK, resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 80 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -0,2% (6,4%).
Resultat efter finansnetto uppgick till -14,4 (103,8) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -13,1 (78,2) MSEK. Kassaflödet uppgick till 25,1 (-0,5) MSEK.

Försäljningen uppgick till 414,5 (458,6) MSEK under fjärde kvartalet (okt-dec). Rörelseresultatet uppgick till -47,9 (28,5) MSEK, resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 50 MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till -11,6% (6,2%). Resultat efter finansnetto uppgick till -50,4 (26,6) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -36,6 (21,0) MSEK. Kassaflödet uppgick till -6,2 (-34,8) MSEK.

Metodisk satsning på Nearsourcing, åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnadseffektiva länder, reducerar antalet anställda i Sverige med cirka 400 personer eller drygt 50%. Merparten av personalavgångarna sker under första halvåret 2009.

Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcingcenter för långsiktig försäljningstillväxt på den engelska marknaden. Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier. Förvärv i Norge – etablering av Nearsourcingcenter för ytterligare försäljningstillväxt på den norska marknaden.

Marknadsgenombrott för Nearsourcing – utifrån samarbetet med Nearsourcingcentret i Oslo har norska Kongsberg Defence & Aerospace beslutat att använda NOTEfied vid utveckling av nya produkter.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2