Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 februari 2009

DNP utvecklar tunnt mönsterkort med inbakade komponenter

Dai Nippon Printing (DNP) har utvecklat världens tunnaste mönsterkort, med inbyggda komponenter som integrerade kretsar, kondensorer och motstånd.
De nyutvecklade kretskorten tillverkas med B2it, en tillverkningsteknik unik för DNP. Genom att förbättra materialet i paneler och ledare har DNP lyckats minska tjockleken på mönsterkortet till 0.45 mm från 0.65 mm. Kort kommer att nå marknaden från och med februari.

Digital utrustning såsom mobiltelefoner, bärbara datorer, digitalkameror och navigationssystem för bilar är på väg mot högre prestanda, vilket ökar behovet av smalare och mer kompakta enheter, som i sin tur pressar fram krav på de delar som används i denna sorts utrustning.

För att möta dessa krav sjösatte DNP i april 2006 B2it-tekniken och inledde masstillverkning av mönsterkort med inbyggda passiva komponenter. Denna nya produkt har mottagits väl, eftersom den uppfyller kundernas önskemål på egenskaper för IC-kretsar och andra passiva komponenter som ska byggas in i korten.

B2it-tekniken har en tredimensionell struktur, bestående av integrerade kretsar och passiva komponenter monterade i mönsterkortet och på ytan, för att underlätta förminskning och högre densitet. Det är också möjligt att fritt ordna vior mellan lagren, kretsarna och de passiva komponenterna i mönsterkortet med delar på ytan av kortet, så anslutning kan ske via den kortaste möjliga vägen, vilket också förbättrar tillförlitligheten.

Genom att ändra material i paneler och ledare och vara kreativ i positionering av inbyggda delar och ledare har DNP framgångsrikt slimmat produkten med 30 procent jämfört med befintliga produkter, till 0.45mm.

DNP kommer att påbörja produktionen av det nyutvecklade mönsterkortet/kretskortet, med tunna komponenter från februari och siktar på cirka 3.0 miljarder USD i försäljning under den tolvmånadersperiod som avslutas den 31 mars 2011.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1