Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 februari 2009

Habia Cable klarade 2008 bra

Habia Cable som tillverkar specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar ingår i Beijere Alma koncernen som just publicerat sitt årsbokslut. Företaget har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland.

Under året steg Habias orderingång med 9 procent till 673 Mkr (619). Nettoomsättningen var 685 Mkr (622), en ökning med 10 procent. I jämförbara enheter var ökningstalen för orderingång och fakturering 3 respektive 9 procent. Rörelseresultatet nådde 71,8 Mkr (89,7) och rörelsemarginalen 10,5 procent (14,4). Under fjärde kvartalet var orderingången 150 Mkr (160), en minskning med 6 procent. Faktureringen steg med 7 procent till 172 Mkr (162). Rörelseresultatet var 10,7 Mkr (23,9) och rörelsemarginalen 6,2 procent (14,7). I stort sett kom hela Habias faktureringsökning under året från telekomsektorn där det fortsatt är prispress och minskande marginaler. Under fjärde kvartalet har en stor del av tillverkningen av telekomprodukterna flyttats till företagets fabrik i Kina för att möta prispressen. Denna flytt beräknas ge fullt resultatgenomslag från och med ingången av 2009.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1