Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 februari 2009

Bättre resultat för Obducat

Obducat, som är leverantör av litografiutrustning för replikering av strukturer på mikro- och nanonivå, ökade intäkterna betydligt under 2008.
Malmöbaserade utrustningsleverantören Obducat visar kraftigt ökade intäkter i sin bokslutskommuniké.

Fjärde kvartalet

Orderingången under kvartalet uppgick till 19,3 (12,9) MSEK
Periodens intäkter uppgick till 24,3 (6,6) MSEK
Bruttomarginalen uppgick till 51% (40%)
Resultat efter skatt uppgick till -7,3 (-12,2) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) SEK
Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -2,9 (-19,8) MSEK


Januari - december

Orderingången uppgick till 104,3 (41,2) MSEK
Intäkterna ökade till 71,5 (32,7) MSEK
Bruttomarginalen uppgick till 58% (52%)
Resultat efter skatt uppgick till -28,8 (-48,1) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-0,15) SEK
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 63,5 (14,2) MSEK
Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -25,9 (-57,1) MSEK
Konvertibelemissionen inbringade ca 5 5 MSEK före emissionskostnader
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1