Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 februari 2009

Bättre resultat för Obducat

Obducat, som är leverantör av litografiutrustning för replikering av strukturer på mikro- och nanonivå, ökade intäkterna betydligt under 2008.
Malmöbaserade utrustningsleverantören Obducat visar kraftigt ökade intäkter i sin bokslutskommuniké.

Fjärde kvartalet

Orderingången under kvartalet uppgick till 19,3 (12,9) MSEK
Periodens intäkter uppgick till 24,3 (6,6) MSEK
Bruttomarginalen uppgick till 51% (40%)
Resultat efter skatt uppgick till -7,3 (-12,2) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) SEK
Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -2,9 (-19,8) MSEK


Januari - december

Orderingången uppgick till 104,3 (41,2) MSEK
Intäkterna ökade till 71,5 (32,7) MSEK
Bruttomarginalen uppgick till 58% (52%)
Resultat efter skatt uppgick till -28,8 (-48,1) MSEK och resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 (-0,15) SEK
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 63,5 (14,2) MSEK
Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -25,9 (-57,1) MSEK
Konvertibelemissionen inbringade ca 5 5 MSEK före emissionskostnader

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1