Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Medjdoub et al. IEEE Electron Devices Letters Komponenter | 17 februari 2009

Elektronik för extrema temperaturer och effekter

Swerea IVF deltar i MORGAN-projektet, som är ett nytt stort EU-projekt med inriktning på nya elektronikmaterial för extrema förhållanden. Projektet har en budget på nära 150 miljoner kronor och Swerea IVF skall utveckla material och elektronikbyggsätt för sensorer som kan fungerar upp till 1000 °C.

I MORGAN-projektet skall nya GaN-komponenter utvecklas som fungerar upp till 1000 °C utan att degradera. GaN är både en keram och ett halvledarmaterial som klarar mycket höga temperaturer, elektriska spänningar och stora effekter utan att transistorer tillverkade av materialet går sönder. Det är dock en stor utmaning att hitta material och förbindningsteknik som klarar så höga temperaturer och höga effekter. På Swerea IVF arbetar två grupper med projektet, dels keramgruppen som har lång erfarenhet av keramiska material och dels elektronikgruppen som arbetar med elektronikbyggsätt, förbindningsteknik och felmekanismer. Den största användningen av GaN är för blå lys- och laserdioder. Det har under senare år skett en explosionsartad utveckling av lysdidoder för belysning och en stor del av dessa lysdioder baseras på GaN. Inom MORGAN-projektet skall Swerea IVF utveckla elektronikbyggsätt, material och komponenter som klarar extrema förhållanden och ett tillämpningsområde är sensorer som klarar mycket höga temperaturer till exempel tryckmätning eller flödesmätning vid 1000 °C.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-21 21:58 V13.3.9-1