Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 18 februari 2009

Svårt att göra fel med hjälp av C-by-C

Att rätta till fel blir dyrare ju senare de upptäcks. C-by-C-metoden (Correctness by Construction) gör det svårare att begå misstag under produktutvecklingsprocessen.
– Debuggning och felsökning är tids- och personalkrävande processer som dessutom är mycket svåra att tidsuppskatta. Med C-by-C minimerar man risken för fel genom att alla utvecklingssteg kontrolleras och verifieras på ett tidigt stadium. Tiden för testning av källkod blir i allmänhet mycket kortare än i traditionella projekt, eftersom andelen fel som ”överlever” ända fram till testkörning och verifiering av programmen blir mycket mindre, säger Mattias Sjösvärd på Data Respons.

En grundförutsättning inom programutveckling är att modifikationer alltid förekommer, vilket medför att krav, design, implementering och testning måste utformas och genomföras på ett sätt som gör alla ändringar spårbara – så att man får full överblick över dess effekter. Konsekvensanalys görs alltid på ett så tidigt stadium som möjligt, och den ska naturligtvis vara klar på en nivå innan man fortsätter till nästa. Genom att utveckla iterativt, i små steg, underlättas detta.

Man strävar efter att hålla systeminformation fri från onödiga upprepningar. Står något beskrivet i en kravspecifikation ska det inte upprepas i underliggande konstruktionsdokument. Designdokumentationen är främst till för att underlätta för framtida programutvecklare och konsekvensanalys.

Allt detta är svårt att uppnå utan verktygsstöd. Verktygen innefattar det mesta, från ett formaliserat språk för kravhantering till formaliserad verifiering av programvara innan den körs.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2