Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 februari 2009

FlexLink gjorde rekordår

FlexLink rapporterar rekordresultat och ett starkt förbättrat resultat för 2008. Försäljningen ökade med 7% till 1 446 Mkr och orderingången uppgick till 1 412 Mkr.

“2008 var ett rekordår vad gäller försäljning, orderingång och lönsamhet. Sammanlagt var 2008 det bästa året någonsin för FlexLink, meddelar Mattias Perjos, CEO”. Omsättningen uppgick till 1 446 (1 346) Mkr med en tillväxt på 7% gentemot 2007. Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 151 Mkr (88). EBITA marginalen var 10% (7%). Justerat för exceptionella kostnader uppgick EBITA till 167 Mkr (125) och den justerade EBITA marginalen till 12% (9%). Orderingången var påtagligt stark under första halvåret vilket bidrog till stark försäljning och resultat för andra halvåret. I takt med att affärsklimatet försvagades under andra halvåret försvagades också orderingången. FlexLink USA presterade en mycket stark försäljningstillväxt under året. Större orders vanns inom segmenten Electronics, Health Care och Tissue. Säljkanalen för partners uppvisade en påtaglig tillväxt i försäljning och antalet partners ökade. Företaget meddelar även att produktplattformen X85 som lanserades i september 2007 har varit mycket framgångsrik och överträffat högt ställda försäljningsmål.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-1