Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 april 2009

Sony Ericsson sparkar 2000

Sony Ericssons resultat för första kvartalet visade en förlust i linje med vad som tidigare meddelats. Nu lanseras en nytt sparprogram som medför att 2000 tjÀnster försvinner.
Resultat före skatt för Sony Ericsson var en förlust pÄ 358 miljoner euro (exklusive omstruktureringskostnader).
Kostnadsbesparingar programmet fortskrider som planerat och ytterligare besparingar pÄ 400 miljoner euro har aviserats.

14,5 miljoner mobiltelefoner sÄldes under kvartalet, en minskning med 35% jÀmfört med samma period förra Äret och i linje med vad som meddelats den 20 mars 2009. FörsÀljningen för kvartalet uppgick till 1736 miljoner euro, en minskning med 36% frÄn föregÄende Är. FörsÀljningen minskade frÀmst pÄ grund av fortsatt svagt konsumentförtroende och minskande lager inom detaljhandel och distributionskanaler.

Bruttomarginalen minskade bÄde jÀmfört med Äret innan och jÀmfört med föregÄende kvartal, vilket Äterspeglar en förÀndring i produktmixen, materialnedskrivningar och vÀxelkursfluktuationer, skriver företaget i sin kvartalsrapport.

Resultat före skatt för kvartalet exklusive omstruktureringskostnader var en förlust pÄ 358 miljoner euro, vilket ligger inom det intervall som tillkÀnnagavs den 20 mars 2009 (förlust av 340 - 390 miljoner euro).

"Som vÀntat har det första kvartalet i Är varit mycket utmanande för Sony Ericsson pÄ grund av fortsatt svag global efterfrÄgan. Vi anpassar vÄr verksamhet till de nya marknadsförhÄllandena i syfte att fÄ bolaget tillbaka till lönsamhet sÄ snabbt som möjligt" sÀger Dick Komiyama, ordförande för Sony Ericsson. "Styrelsen avser att driva ytterligare ett kostnadsbesparingsprogramm med inriktning pÄ ytterligare minskade Ärliga rörelsekostnader med 400 miljoner euro, som skall slutföras i mitten av 2010."

Kostnadsbesparingsprogrammet ska i ett första steg inriktas pÄ minskningar av de Ärliga rörelsekostnader med 300 miljoner euro i slutet av första halvÄret 2009, inklusive en minskning av 2000 tjÀnster, har nu avslutats. Omstruktureringskostnader har sammanlagt uppgÄtt till 187 miljoner euro, jÀmfört med den ursprungliga berÀkningen pÄ 300 miljoner euro.

Det kostnadsbesparingsprogram som tillkÀnnages idag kommer att omfatta en ytterligare minskning av den totala arbetskraften pÄ cirka 2000 personer. Ytterligare 200 miljoner euro i omstruktureringskostnader kommer att behövas för att slutföra detta program.

Per den 31 mars 2009, har Sony Ericsson behÄllit en stark nettokassa pÄ 1,1 miljarder euro.

Marknadsandelarna har under första kvartalet minskat och berÀknas nu till ca 6%, en minskning med tvÄ procentenheter jÀmfört med föregÄende kvartal.

Sony Ericsson förutspÄr att den globala telefonmarknaden för 2009 kommer att minska med minst 10% frÄn ca 1190 miljoner enheter 2008.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2