Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 april 2009

Aros Quality präglas av konjunkturläget

Resultatmässigt har första kvartalet för Aros Quality Group präglats av det globala konjunkturläget. Nettomarginalerna i de flesta av dotterbolagen är betydligt lägre än tidigare.
Aros Quality Group redovisar under första kvartalet en nettoomsättning 441 MSek (386). Beställningsingång 404 MSek (439). Resultat e finansiella poster 15 MSek (23)

Förvärvet av Segerström Automotive har resulterat i en negativ goodwill på 28,5 MSek. I bokslutet för Q1 har AQ reserverat motsvarande belopp avseende kända kostnader som kommer under resten av året, bl.a. avseende omstruktureringar i koncernen.

AQ Segerström & Svensson AB har stor del av kundbasen inom fordonsindustrin och har bidragit med en mindre förlust under Q1. Sedan övertagandet den 19 januari har utvecklingen inom branschen krävt ytterligare anpassningar som nu verkställs.

För att möta kundernas krav, öka konkurrensförmågan och stärka erbjudandet när det gäller el- och automationsutrustning har beslut fattats om en sammanslagning av AQ Elkraft AB och AQ Elautomatik AB. Det sammanslagna bolaget kommer att ha namnet AQ Elautomatik AB, nuvarande verksamhet kommer att fortsätta bedrivas på samma orter som tidigare.

Vissa dotterbolag har även tvingats till neddragningar. Totalt har AQ-bolag i Sverige under första kvartalet varslat 123 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. De utländska dotterbolagen har minskat personalstyrkan med 110 personer.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1