Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 april 2009

Vändningen är nära, spår 8 av 10 underleverantörer

Industrins underleverantörer, som huvudsakligen har sina kunder inom exportindustrin, till exempel fordons-, verkstads-, och telekomindustrin, har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Men med snart ett år av fallande orderingång spår drygt 80% av underleverantörerna nu en vändning av konjunkturen inom det närmaste halvåret.
- Att 4 av 5 underleverantörer upplever att det har vänt eller att det vänder inom 6 månader är mycket intressant. Dessutom har vart fjärde företag problem med att få tag på utbildad arbetskraft. Med det behövs fortfarande konkreta efterfrågestimulanser och investeringsbesked från regeringen säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening.

I detalj ser siffrorna ut så att hälften av företagen förväntar sig fortsatt minskning av orderingången under innevarande kvartal, medan 45 procent av underleverantörerna till industrin upplever sig ha nått botten av konjunkturen eller till och med att bottennoteringen passerats. Såväl omsättning som lönsamhet fortsätter att falla för mer än hälften av företagen. Det visar Svensk Industriförenings underleverantörs-barometer för första kvartalet 2009 som presenteras idag.

- De mindre och medelstora företagens anpassningsförmåga är en styrka för Sverige. Trots att enskilda företag drabbas hårt när stora kunder drar ned beställningarna, är riskspridningen god i företagen. 4 av10 underleverantörer har max 20% av sin omsättning till sin största kund och 8 av 10 max 40%.

I undersökningen har underleverantörerna fått ange hur mycket av produktionskapaciteten som utnyttjas idag. Drygt hälften av företagen anger att de utnyttjar mer än 70% av produktionskapaciteten.

- Vi har tidigare undersökt om trenden vänt när det gäller förläggning av produktion till lågprisländer till fördel för svenska underleverantörer, vilket den till del gjort. Det finns ledig kapacitet, svenska företag är kostnads- och kompetensmässigt konkurrenskraftiga och vi bedömer att närhet och hållbarhetsaspekter prioriteras alltmer av kunderna fortsätter Anders Ekdahl.

Svensk Industriförening med drygt 1 300 medlemsföretag mäter i sin underleverantörsbarometer stämningen bland de mindre och medelstora företagen som är underleverantörer till svenska storföretag. Undersökningen som görs kvartalsvis är gjord under april och är riktad till cirka 550 medlemsföretag.

Bland de företag som svarat finns de flesta i elektronik- och plastindustrin samt inom den mekaniska industrin och form- och pressverktygsindustrin.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2