Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 april 2009

Över förväntan för Ericsson

Telekomföretaget Ericsson minskar vinsten efter skatt för det första kvartalet till 1,8 miljarder kronor. Det är något bättre än väntat. Ericsson redovisar ett resultat före skatt på 2,6 miljarder kronor för det första kvartalet (3,7).
Analytikerna hade väntat sig ett resultat före skatt (efter finansnetto) på 1,7 miljarder kronor.

Omsättningen uppgick till 49,6 miljarder kronor jämfört med 44,2 miljarder kronor förra året.

Ericsson redovisar ett resultat för det första kvartalet efter finansiella poster och exklusive jämförelsestörande poster på 3,3 miljarder kronor (3,7).

Förväntningarna låg vid 3,7 miljarder kronor enligt SIX Estimates analytikerenkät.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 2,6 miljarder kronor. Förväntat rörelseresultat ex eo var 3,5 miljarder kronor, enligt di.se.

Rörelsemarginalen före samägda bolag var 9,5 procent (7,6).

Nettoresultatet blev 1,8 miljarder kronor (2,6) eller 0,54 kronor per aktie (0,83).

Nettoomsättningen blev 49,6 miljarder kronor (44,2). Väntad omsättning var 50,3 miljarder kronor.

Bruttomarginalen blev 36,3 procent (38,6). Väntad bruttomarginal var 35,1 procent.

Ericssons kassaflöde från rörelsen var -2,9 miljarder kronor (4,7).

Försäljningen av nätverksprodukter är fortsatt stark och företaget har vunnit en rad viktiga kontrakt under kvartalet, men flera operatörer har valt att senarelägga projekt. Ericssons Joint Ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, är mer påverkade av nedgången i den globala ekonomin.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2