Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 september 2001

Det nya näringslivet

Det nya näringslivet är betydligt mer än en börsbubbla för några få IT-företag. Tvärtom ökar strukturomvandlingen i näringslivet ytterligare

Detta, det nya näringslivet, påverkar alla. Också politiken påverkas, genom att den blir allt mer konkurrensutsatt. I boken "Det nya näringslivet" analyseras och beskrivs hur förutsättningarna för näringsliv och politik förändrats under de senaste decennierna. Bland annat slås fast att det nya näringslivet betyder mycket mer än IT - men där IT är en väsentlig förutsättning. De flesta aspekter av det nya näringslivet analyseras, under rubriker som "juridik och etik", "lönebildning", "elektroniska affärer", "IT ökar gränslösheten" och "utbildningssystemet". - Sverige har genomgått långtgående förändringar de senaste decennierna, konstaterar Lars Jagrén, projektledare, Svenskt Näringsliv. De viktigaste drivkrafterna har varit informationsteknikens utveckling, globaliseringen och avregleringar. I slutet av 1900-talet talade många om "den nya ekonomin" och hävdade att industrisamhället tjänat ut, men det är en alldeles för enkel bild, menar Jagrén. - Förra året, då börskurserna rasade för många IT-företag, etablerades påståendet att "den nya ekonomin" bara var en bubbla. Men det nya näringslivet är mer än så, säger Thomas Falk, utvecklingsansvarig, Svenskt Näringsliv. Det är resultatet av 40 års investeringar i informationsteknik som både förändrat arbetssätt och höjt produktiviteten. Det är inget 90-talspåfund, utan resultatet av en lång rad små steg som sammantaget givit tydliga effekter. Sverige har ett bra utgångsläge. Vi har en hög datamognad både i privata företag och inom offentlig sektor. Vi har en tradition av öppenhet, frihandel och internationell konkurrens. Och vi bejakar tekniska framsteg. Samtidigt har internationaliseringen ökat också för regelverk och skatter. Många av gårdagens lösningar är inte längre gångbara. - Sverige har möjligheten att återta sin tidigare topposition i välståndsligan. Men det gäller att se till att den chansen inte bromsas av skatteregler, brist på kompetens eller andra konkurrenshinder. Vi har bara sett början av det nya näringslivet, konstaterar Göran Tunhammar, VD, Svenskt Näringsliv. Läs eller ladda ned hela boken (som pdf).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2