Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 juli 2009

Inköparna handlar mer igen

Swedbank och Silf inköpsindex (PMI) ökade till 50,5 i juni. Det är första gången sedan juni förra året som svensk industri åter befinner sig i tillväxtzonen.
PMI steg med 6,8 indexenheter i juni till 50,5 från 43,7 i maj. Det är första gången sedan juni förra året som svensk industri åter befinner sig i tillväxtzonen. Tolkningen av den kraftiga uppgången i indexet bör dock tas med viss försiktighet eftersom återhämtningen sker från en historiskt låg nivå.

Produktion, orderingång och företagens leveranstider svarade för de största positiva bidragen till att PMI steg i juni. Industriföretagens orderstockar krymper dock fortfarande, om än i en avtagande takt.

Industriföretagens minskning av personalstyrkan fortsatte under juni månad. Även om produktionsplanerna har reviderats upp de senaste månaderna och orderläget samtidigt börjat ljusna, fortsätter industrin att minska antalet sysselsatta.

Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 43,3 i juni och visar på ett fortsatt lågt pristryck från leverantörsledet. Det alltjämt svaga efterfrågetrycket inom industrin försvårar möjligheterna att höja priserna.

PMI-totalt steg till 50,5 i juni från 43,7 i maj, vilket är den största månatliga ökningen i inköpschefsindexets 15-åriga historia. Även om månatliga mätningar ska tas med viss försiktighet är trenden entydigt uppåtriktad. Det är sjunde månaden i rad som indexet stiger och befinner sig nu i tillväxtzonen för första gången sedan juni 2008.

Delindexet för orderingången steg med 8,3 indexenheter i juni jämfört med maj och hamnade på 54,7. Den största förbättringen svarade exportmarknaden för där indexet ökade till 54,4 från 47,5 i maj. Indexet för orderingången på hemmamarknaden har också gradvis stigit under andra kvartalet, men hamnade strax under 50-strecket för juni månad (49,2).

Indexet för industriföretagens orderstockar ökade till 47,4 i juni jämfört med 42,8 månaden innan. Att orderstockarna inte krymper lika snabbt som tidigare i år förefaller rimligt med hänsyn till att fallet i orderingången till den svenska industrin har avstannat under andra kvartalet.

Delindexet för produktionen hamnade på 55,8 i juni jämfört med 47,4 i maj och svarade för den största ökningen av PMI:s fem delkomponenter. Senast produktionsindexet befann sig i tillväxtzonen var sommaren 2008. Den historiskt låga produktionsnivån i början av 2009, då indexet pendlade kring 30-strecket, innebär att uppgången i delindexet blir kraftigt när väl industrikonjunkturen förbättras. Hur bärkraftig denna utveckling kommer att vara blir intressant att följa de närmaste månaderna.

Omkring 200 inköpschefer i tillverkningsindustrin deltar i undersökningen som utförs varje månad av Swedbank och Silf.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2