Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 juli 2009

Mydata-Micronic affären i hamn

Skanditek slutför avyttring av dotterbolaget Mydata och blir därmed största ägare i Micronic Laser Systems med 38,0 procent.
Den 19 maj meddelades att Skanditek Industriförvaltning AB, ingått ett avtal med Micronic Laser Systems AB om avyttring av dotterbolaget MYDATA automation AB i enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 21 april 2009. Vid Micronics extra stämma idag beslöts att emittera högst 26.111.077 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna i MYDATA automation AB med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sammanlagt 6.149.261 aktier i MYDATA.

I och med att Skanditeks ägarandel i MYDATA uppgick till 95 procent, har Skanditek idag tecknat 24.801.073 aktier i Micronic med betalning genom överlåtelse av 5.840.750 aktier i MYDATA. Skanditeks ägande i Micronic uppgår till 24.801.073 aktier motsvarande 38,0 procent av kapital och röster.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 298 mkr och har beräknats utifrån börskursen på de erhållna aktierna i Micronic . Preliminär realisationsförlust i moderbolaget uppgår till 27 mkr. Realisationsresultatet i koncernen är ännu ej fastställt och kommer att offentliggöras i samband med avgivandet av delårsrapporten för januari – juni 2009 som lämnas den 31 augusti 2009. Det koncernmässiga realisationsresultatet beräknas medföra en positiv resultateffekt. Affären innebär att MYDATA nu ej längre ingår som dotterbolag i Skanditek-koncernen och att Micronic ingår som intressebolag.

Skanditek har erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden beträffande skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt), vilket var en förutsättning för Transaktionens genomförande.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2