Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 28 september 2001

Staten sviker mikroelektroniken

När Stiftelsen för strategisk forskning nu anslår 250 miljoner kronor under fem år till nya forskningscentra i mikroelektronik blir det i realiteten en minskning av anslagen på minst 30 procent från år 2003

Varken Vinnova, Verket för innovationssystem, eller VR, Vetenskapsrådet, ser ut att kunna kompensera forskarna Detta är oacceptabelt. Man borde åtminstone hålla volymen konstant inom nyckelområden som fotonik och mikroelektronik, dundrar Lars Thylén, professor i fotonik på KTH. Han efterlyser att någon från statsmakterna tar ansvar för frågorna. I Danmark finns en särskild forskningsminister. I Sverige faller det ansvaret på utbildningsminister Thomas Östros och han förefaller oförstående inför de nära sambanden mellan forskning, utbildning och företagande. Forskningsanslagen till svensk mikroelektronik kommer till cirka 85 procent från SSF, så den aviserade neddragningen blir kännbar. Många hade hoppats att Vinnova skulle kunna kompensera, men i höstbudgeten som kom förra veckan fanns inga öronmärkta pengar till det. Källa Elektroniktidningen
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2