Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 juli 2009

Apple upptäcker dåliga arbetsförhållanden

En granskningen som genomförts i fabriker i Kina visade att mer än hälften av dessa inte betalat sina anställda minimilön förra året.
"Förutom de kränkningar vi letade efter visade vårt kontrollprogram kränkningar inom andra områden", står det i Apples revisionsrapport. Granskningen, som genomförts i fabriker i Kina, visade att mer än hälften av dessa inte betalat sina anställda minimilön förra året.

Vid granskningen konstaterades att av de 83 anläggningar som granskats, hade Apple upptäckt sju anläggningar som hade hyrt 15-åriga arbetstagare inom där minimiåldern för anställning är 16 år. På de sju anläggningarna fanns totalt 25 arbetstagare som anställts innan den rättsliga åldern uppnåtts.

Vid 23 anläggningar fann Apples revisorer att de anställda hade lägre lön än minimilönen för ordinarie arbetstid. I några av dessa fall baserades lönen på felaktig betalningsformler. Till exempel bestod minimilönen av en basdel plus resultatbaserad bonus. Utan bonus sjönk lönen under minimilönen, vilket är en kränkning av Apples policy.

Revisorerna fann också exempel på betalningsberäkningar som resulterade i underkompensation vid övertid för lönerna på 45 anläggningar. En annan gemensam kränkning i 46 av de undersökta anläggningarna var att löneavdrag använts för disciplinära syften. Även om avdragen som upptäckts ofta är lagliga enligt lokala lagar, förbjuder Apple Supplier Code of Conduct denna praxis. I varje enskilt fall kräver Apple ett slut på dessa disciplinära böter, uppges i rapporten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2