Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 juli 2009

Ompröva flamskyddsmedel i elektronikutrustning

Det är svårt att ta fram tillförlitliga siffror angående antalet döda i elektronikrelaterade bränder i världen, men det totala antalet människor som dör i bränder uppgår till ungefär 100.000, av vilka tio procent kan härledas till elektronik.
Den senaste revisionen av RoHS-direktivet rekommenderar restriktioner för en del flamskyddsmedel, och detta kommer att påverka konstruktörernas arbete. Flamskyddsmedel används som tillsats i plaster som används i elektronikutrustning. En del plaster tar eld väldigt lätt och plasten i en vanlig TV motsvarar cirka sex liter bensin.

Det finns över 100 olika typer av flamskyddsmedel. Huvudtyperna är:

Bromerade flamskyddsmedel. Dessa är den enda sorten som kan användas med HIPS (high impact polystyrene) och ABS-plast. Gruppen inkluderar reaktiva flamskyddsmedel som reagerar med andra ingredienser i plasten så bromerade polymerer skapas. Dessa är stabila och läcker inte ut i omgivningen.

Tetrabrombisfenol A (TBBP-A) är det bromerade flamskyddmedel som används mest. 90% används i FR4-epoxi till mönsterkort.

Antimonoxid - används alltid med bromerade flamskyddsmedel, klorerade flamskyddsmedel eller klorerade polymerer. Det är effektivt vid låga koncentrationer, så mängden bromerade flamskyddsmedel kan reduceras.

Fosfor - används i stället för bromerade flamskyddsmedel. Fungerar inte för HIPS eller ABS.

Klorerade flamskyddsmedel
– korta kedjor är PBT:s (persistent, bioaccumulate and toxic). Dessa är redan förbjudna inom EU. Medellånga kedjor verkar ha samma giftiga egenskaper och EU planerar restiktioner för dessa. Riskerna med klorerade paraffiner med långa kedjor är fortfarande okända.

Metallhydroxider - vanligen aluminiumtrihydrat (aluminiumhydroxid, ATH) - kan användas i många sorters plaster och är det billigaste alternativet.

Antändbarheten hos olika plaster varierar, och beräknas genom halten av syre i luften som behövs för att de ska kunna ta eld. Detta anges i ”Limiting Oxygene Index” eller LOI. Luft innehåller normalt 21% syre och en plast som har ett LOI-värde mindre än 21 är brännbar och behöver därför flamskyddsmedel för att nå säkerhetskraven. Plaster med större LOI-värde kan fortfarande behöva flamskyddsmedel om de innehåller tillsatser som kan minska LOI-värdet.

LOI-värde för ett antal vanliga plaster:
Akryl 17
Polypropen 17
Polyeten 17
Polystyren 18
Polykarbonat 26
Polyfenylsulfon 34
PVC 45
PTFE >95

Enligt Gary Nevison i Technology First

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2