Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 16 juli 2009

Halverad vinst för Addtech

Addtech visade på minskad omsättning och halverat rörelseresultat i dagens kvartalsrapport.

”Nordiska tillverkningsföretag, framförallt inom fordons-, papper och massa, samt verkstadsindustri, fortsatte att minska sin efterfrågan på koncernens produkter och lösningar under det första kvartalet. Denna utveckling har haft störst påverkan på koncernens mer industriinriktade affärsområden Components och Industrial Solutions. Däremot är affärsklimatet fortsatt stabilt för koncernens verksamheter inriktade mot kundsegment som sjukvård, medicinteknik och energi.”, skriver Addtechs vd Johan Sjö. Delårsrapport 1 april - 30 juni 2009 (3 månader) Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 951 MSEK (1 154). Rörelseresultatet minskade med 53 procent till 54 MSEK (116). Resultatet efter finansiella poster minskade till 50 MSEK (111) och resultatet efter skatt uppgick till 36 MSEK (82). Vinst per aktie uppgick till 1,60 SEK (3,65). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 10,00 SEK (13,00). Kassaflödet från rörelsen uppgick till 38 MSEK (49). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,40 SEK (15,30). Avkastningen på eget kapital uppgick till 29 procent och soliditeten var 41 procent.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2