Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2009

Förlust och försämrad omsättning för Elektronikgruppen

Elektronikgruppens omsättning minskade med 18% andra kvartalet, resultat före skatt uppgick till -8,7 Mkr.

”Den försvagning av industrikonjunkturen som inleddes under senhösten 2008 och som har fortsatt under det första halvåret 2009 har medfört betydligt lägre efterfrågenivåer generellt på den nordiska elektronikmarknaden, något som med stor säkerhet kommer att bestå ännu en tid. Hur stora effekterna blir är dock mycket svårt att bedöma, liksom när konjunkturen vänder. Koncernen har beslutat om och till stora delar genomfört betydande neddragningar och omställningsaktiviteter för att anpassa kostnadsmassan till den rådande marknaden. Om efterfrågenivåerna fortsätter att sjunka kan ytterligare neddragningar bli oundvikliga”, kommenteras i Elektronikgruppen delårsrapport. Koncernen andra kvartalet Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 186 Mkr (228), en minskning med 18 procent. Justerat för förvärv/avyttringar minskade omsättningen med 22 procent. Orderingången uppgick till 169 Mkr (231). Kvartalets resultat före skatt minskade till -8,7 Mkr (-2,4). Valutakursdifferenser har påverkat resultatet negativt. Resultatet per aktie var -1,25 kr (-0,32).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1