Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juli 2009

NOTE visade minskad försäljning och förlust på 18,1 MSEK

Sista kvartalet har som väntat varit tungt för NOTE, försäljningen minskade med 33%.
”Det första halvåret kännetecknades av den kraftigt försämrade efterfrågan som vi och många av våra kunder noterade redan vid slutet av fjolåret. Kortsiktigt påverkar den svaga konjunkturen våra volymer negativt. Försäljningen hittills i år var därför 28% lägre än i fjol. Under andra kvartalet var försäljningen något svagare än förväntat. Det beror dels på tidigarelagda generationsskiften inom Telecom, dels på lageranpassningar nedåt inför förlängda semesterstopp hos många av våra kunder. Efterfrågan varierar dock stort mellan olika branscher. Den största försäljningsminskningen har skett till kunder inom Telecom, som minskat med 49% jämfört med i fjol”, skriver NOTE:s nye vd Knut Pogost i en kommentar till bokslutet.

FINANSIELL UTVECKLING APRIL-JUNI
Försäljningen minskade med 33% till 312,1 (469,2) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -18,1 (16,2) MSEK.
I resultatet ingår engångskostnader om drygt 8 MSEK i samband med VD-skifte i juni
Rörelsemarginalen uppgick till -5,8% (3,4%)
Resultat efter finansnetto uppgick till -19,8 (12,5) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -16,0 (8,2) MSEK
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,8 (5,4) MSEK
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1