Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 juli 2009

Elcoteqs nettoomsättning sjönk 52%

Elcoteq SE:s nettoomsättning under perioden april-juni uppgick till 436,0 miljoner euro (904,8 i april-juni 2008 och 470,0 i januari-mars 2009).
Rörelseresultatet förbättrades kraftigt jämfört med första kvartalet, och var minus 11,5 miljoner euro (0,6 i april-juni 2008 och -38,3 i januari-mars 2009). Kassaflödet blev klart positiv som en följd av de stora kostnadsbesparingar och rörelsekapitalförbättringar som genomförts under första halvåret 2009 uppgick till 72,2 miljoner euro under andra kvartalet (-78,5 i april-juni 2008 och -50,7 i januari - mars 2009).
Företaget har meddelat att det undertecknat en villkorad avsiktsförklaring för aktieexponeringsökning med 50 miljoner euro med Shenzhen Kaifa Technology, ett kinesiskt industriföretag som tillhör China Electronics Corporation (CEC) grupp. CEC har varit Elcoteqs joint venture partner i Kina sedan 2002.

April-juni
- Nettoomsättning 436,0 miljoner euro (904,8 i april-juni 2008)
- Rörelseresultat -11,5 miljoner euro (0,6) och -11,0 miljoner euro, exklusive omstruktureringskostnader
- Resultat före skatt -23,4 miljoner euro (-5,5)
- Resultat per aktie (EPS) -0,67 euro (-0,42)
- Kassaflöde efter investeringsverksamheten 72,2 miljoner euro (-78,5)
- Rullande 12 månaders avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) -14,4% (-6,2%)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2