Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 juli 2009

Ökad vinst andra kvartalet för Ericsson

Ericssons nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 52,1 (48,5) miljarder SEK, upp 11% för jämförbara enheter, ned 3% justerat för valutaeffekter och rörelseresultat före joint ventures uppgick till 6,9 (4,7) miljarder SEK, inkl reavinster på 0,8 (0,2) miljarder SEK.

"Vi ser olika trender i det rådande ekonomiska läget. Effekterna av den globala lågkonjunkturen på marknaden för mobil infrastruktur är nu mer märkbara, särskilt i länder där de lokala valutorna är under press och kreditmarknaderna tuffare," säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson.  "Samtidigt ökar konsumenternas efterfrågan på nya tjänster och bredband snabbt och utbyggnaden av ny teknik pågår i världens ledande ekonomier. Vi ser också en ökande efterfrågan på vårt tjänsteutbud från operatörer över hela världen.” Faktureringen inom Networks minskade jämfört med samma kvartal föregående år mätt i oförändrade valutor vilket speglar det nuvarande marknadsläget. Den fortsatt starka ökningen av mobil datatrafik leder till hög faktureringstillväxt inom såväl WCDMA och transmission som uppgraderingar av IP-nät. Samtidigt minskade utbyggnaden av GSM, som ju huvudsakligen pågår på tillväxtmarknader, motverkat faktureringsökningen inom andra områden, står det vidare i rapporten. Nettoomsättning SEK 52,1 (48,5) miljarder, upp 11% för jämförbara enheter, ned 3% justerat för valutaeffekter. Rörelseresultat 1) före joint ventures SEK 6,9 (4,7) miljarder, inkl reavinster på SEK 0,8 (0,2) miljarder Rörelsemarginal 1) före joint ventures 11,7% (9,3%), exkl reavinster Resultatandel i joint ventures SEK -2,1 (0,1) miljarder Resultat efter finansnetto 1) SEK 4,8 (4,7) miljarder Omstruktureringskostnader SEK 3,6 (1,8) miljarder, exkl JV Periodens resultat SEK 0,8 (2,0) miljarder Vinst per aktie SEK 0,26 (0,60) Kassaflöde 2) SEK 9,9 (8,7) miljarder
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2