Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 juli 2009

Svagt resultat för Obducat

Obducat redovisar ett resultat efter skatt andra kvartalet på -10,7 miljoner kronor för det andra kvartalet (-4,8).
Periodens omsättning uppgick till 14,7 (19,3) MSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till –10,7 (-4,8) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,03 (–0,01) SEK
Bruttomarginalen uppgick till 49% (59%)
Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -21,8 (-5,2) MSEK
Orderingången under Q2 uppgick till 10,1 (46,7) MSEK
Årsstämman beslutade att genomföra nyemission om 74 MSEK

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1