Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 04 augusti 2009

Andra kvartalet visar på återhämtning för chipleverantörer

De flesta stora globala halvledarföretagen har rapporterat att kundernas låga lagernivåer försätter dem i ett starkt konkurrensläge när efterfrågan nu börjar att återhämta sig, enligt iSuppli.

Av 15 företag som har rapporterat andra kvartalets resultat angav 11 att ”dagar i lager” (DOI) under perioden låg på en lägre nivå jämfört med den genomsnittliga nivån för de senaste tre åren. Åtta av företagen rapporterade lagernivåer lägre än genomsnittet med tvåsiffriga procenttal. "De senaste resultaten från halvledarleverantörerna stödjer iSupplis påstående att lagren har reducerats till lämpliga nivåer”, säger Carlo Ciriello, finansiell analytiker för iSuppli. "Lagren är magra, vilket är lämpligt vid nuvarande nivå på omsättningen. När fabutnyttjandet är så lågt kan halvledarleverantörerna snabbt öka produktionen för att bygga upp lager för att möta en ökad efterfrågan, om det blir nödvändigt." Efterfrågan på chip förväntas stiga kraftigt under det tredje kvartalet och kommer sedan att följas av en nedgång jämfört med föregående kvartal under det fjärde kvartalet. Det tredje kvartalet är den bästa och kanske sista möjligheten att minska lagren för att möta en ny jämviktsnivå. Den bifogade tabellen visar andra kvartalets DOI för 15 halvledarleverantörer som har redovisat resultat för perioden, jämfört med sina respektive avslutade treårs DOI-genomsnitt. Världens ledande chipleverantör, Intel, har under det andra kvartalet hållit DOI 19% under treårsgenomsnittet. Andra företag som har särskilt magra varulager är Texas Instruments på negativa 10% Qualcomm på minus 25%, Advanced Micro Devices (AMD) vid minus 25%, Micron Technology på negativa 23%, NXP på minus 19% och Xilinx på negativa 19%. Företagens rapportering för andra kvartalet visade att det inte finns någon större lageruppbyggnad. Intel beskriver sin nuvarande nivå som "i mycket gott skick”, medan Qualcomm har sagt att lagerminskningen "nu har stabiliserats." AMD säger att "vi är nöjda med vår nuvarande lagernivå".
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1