Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 augusti 2009

Se upp för tappad flexibilitet vid outsourcing

En konsult vid Teknlogisk Institut, Brian Hede, påpekar att den finansiella krisen väcker nya frågor vid outsourcing av produktion.

Under det senaste året har den finansiella krisen och lågkonjunkturen dominerat bilden i de flesta danska företag. Turbulensen på de finansiella marknaderna har också inneburit att bankerna har fått högre krav på företagen, så många står inför likviditetsproblem. Efter en period av uppgång och högkonjunktur, där efterfrågan nästan varit större än utbudet, har det för de flesta varit lätt att verka, även utan en verklig strategi, men nu när efterfrågan sjunker, faller korthuset. Utmaningen under de senaste åren har varit att få tag på nödvändig arbetskraft, eftersom nästan allt som producerats har kunnat säljas. - Det här är uppenbarligen en ganska allmän bild, men det beskriver faktiskt en del små och medelstora företag som jag arbetar med dagligen, och för en del av dem kom konjunkturskiftet som något av en överraskning, trots att man ända sedan 2007 kunnat läsa om den förväntade utvecklingen i Håndværksrådets SMV konjunkturvärdering, säger civilingenjör, PhD Brian Hede från Teknologisk Institut i Århus. För att möta kapacitetsbegränsningen outsourcades många vitala delar av företagens produktion, men också för att uppnå besparingar på lönesidan. - Outsourcing är naturligtvis något som man alltid bör överväga och jämföra med sin egen produktion så länge det sker på en sund bas, och här gäller det att beakta alla faktorer. Nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur finns det andra saker som spelar in, och företagen kan inte bara beställa en container med varor och lagra dem, för nu finns det också några likviditetmässiga överväganden som måste göras", säger Brian Hede. - Jag ser ofta att outsourcing sker enbart på grundval av kostnaderna, med kalkylerad täckning av diverse kostnader för logistik, men vi måste också komma ihåg avkastningen på eget kapital. Man kan lätt binda kapital i en container med varor och detta är också en begränsning i fråga om flexibilitet. Man kan snabbt hamna i en situation där man driver en negativ bankverksamhet genom att knyta pengarna till ett lager med låg omsättningshastighet, samtidigt som man kanske måste ge sina kunder långa krediter, fortsätter han. - En annan faktor som jag tror att vi bör vara medvetna om är de produkter eller delar som läggs ut. Om vi ska vara duktiga på att producera i Danmark, så vi måste kunna producera i små serier, vara bra på att reagera på kundernas efterfrågan och vara anpassningsbara. Så vi måste ha en flexibel produktion, för om alternativet är att vi kommer att producera 1000 enheter åt gången så kan vi lika gärna köpa varorna i Kina. Jag tror att det är viktigt, särskilt i en tid av likviditetsbegränsningar, att vi verkligen överväger vår produktionsstrategi och inte bara kör på som tidigare och i övrigt hoppas på bättre tider. Det finns mycket vi kan göra för att möta en lägre efterfrågan, säger Brian Hede. På Teknologisk Institut i Århus arbetar man dagligen med denna fråga, som fokuserar på flexibilitet. Förenklat kan man säga att "göra eller köpa"-strategin beror på flexibiliteten i produktionen. Om tillverkningen av en produkt har en hög grad av flexibilitet är det bäst att hålla det i huset, medan det är uppenbart att överväga outsourcing av produkter med en lägre grad av flexibilitet. Akademiingeniør, HD (R) Arne Kolze och produktionstekniker Jess Vorre har i många år varit rådgivare till danska företag om flexibilitet och uttrycker samstämmigt att det är en stor utmaning att vända danska företag från konventionella tankegångar om serieproduktion till mer rationella idéer om flexibilitet och förnuftig "göra eller köpa"-strategi. Det skriver elektronic-supply.dk .
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2