Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 augusti 2009

Svagt andrakvartal för Kitron

Kitron uppnådde intäkter på 427,0 miljoner NOK under andra kvartalet 2009, en minskning med 25,4 procent jämfört med samma period förra året.

Resultatet före skatt och avvecklingskostnader var negativt med 0,6 miljoner NOK jämfört med en vinst på 40,6 miljoner under andra kvartalet förra året. Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14,4 miljoner NOK, jämfört med 51,6 miljoner NOK för samma kvartal året innan. Orderingångenen var 417 miljoner NOK, medan orderreserven var 742 miljoner, en minskning med respektive 33,3 procent och 26,3 procent. Nyckeltal för andra kvartalet 2009 Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14,4 miljoner NOK (51,6 miljoner). Innan återbetalning av skulder var kassaflödet 32,2 miljoner. Soliditeten fortsatte att öka, och nådde 46,9 procent i slutet av andra kvartalet (28,2 procent). Omsättningen minskade med 25,4 procent till 427,0 miljoner NOK (572,1 miljoner). EBITDA och EBIT respektive var 11,3 miljoner NOK (57,5 miljoner) och 2,9 miljoner NOK (46,7 miljoner). Resultat före skatt och avvecklingskostnader uppgick till 0,6 miljoner NOK (2008: vinst på 40,6 miljoner NOK), vilket ger en marginal på 0 procent (7,1 procent). Orderingången minskade med 33,3 procent till 417 miljoner NOK (625 miljoner). Orderreserver i slutet av andra kvartalet var 742 miljoner NOK (1 007 miljoner).
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2