Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 augusti 2009

Free2move ser återhämtning i halvårsrapporten

Den nya inriktningen för Free2move börjar visa resultat, och pekar på ett trendbrott jämfört med andra halvåret 2008.

Omsättningen för första halvåret 2009 för Free2move är visserligen mindre än fjolårets halvårsomsättning, men ändå ett klart trendbrott jämfört med andra halvåret 2008 (omsättning cirka 4 MSEK), då effekter av lågkonjunkturens verkningar var som mest kännbara för bolaget, skriver Free2moves vd Per Arne Wiberg i den nypublicerade halvårsrapporten. ”Trots det positiva resultatet ser vi att omsättningen stannar vid ca: 6 MSEK. Detta beror till stor del på att försäljningen av Bluetooth-moduler är fortsatt låg. Vi ser en ökning av antalet förfrågningar och även storleken på dessa men detta har inte slagit igenom i försäljningen.” Nettointäkterna uppgick till 6,2 (8,45) MSEK Rörelseresultatet uppgick under perioden till 1,7 (0,035) MSEK Orderstocken vid periodens slut uppgick till 5,1 MSEK
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-1