Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 augusti 2009

Förlust för Mydata andra kvartalet

Mydata redovisar 27 MSEK i förlust andra kvartalet.

"Under andra kvartalet noterade Mydata en högre aktivitetsnivå i marknaden, fram­för allt i USA. Det resulterade dock inte i någon markant ökning av orderingången under kvartalet utan marknaden för utrustning till elektronikproduktion var forsatt svag. Aktivitetsnivån indikerar att USA ligger först i en ekonomisk stabilisering med Europa senare i cykeln", skriver Mydatas ledning i sin delårsrapport. Under andra kvartalet 2009 uppgick Mydatas nettoomsättning till 118 mkr (143), motsvaran­de en minskning om 17 procent. Korrigerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 31 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen under januari – juni uppgick till 223 mkr (298). Orderingången under kvartalet uppgick till 113 mkr (177), motsvarande en minskning med 36 procent. Det är dock en liten ökning jämfört med föregående kvartal. Order­ingången under perioden januari-juni uppgick till 223 mkr (307), en minskning med 27 procent. Rensat för valutaeffekter minskade orderingången med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under perioden januari – juni för MY500 uppgick till 25 mkr (8). Rörelseresultatet under det andra kvartalet uppgick till -27 mkr (-13). Rörelseresultatet för kvartalet, exklusive valutasäkringsförluster och omstruktureringskostnader, uppgick till -9 mkr (-18).
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1