Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 september 2009

Ökad orderingång i juli

Orderingången till den svenska industrin ökade med 8,3 procent från juni till juli, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

Industrins leveranser steg med 1,5 procent från juni till juli, men minskade med 1,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Leveranserna under juni minskade med 3,6 procent jämfört med maj, vilket innebär en nedrevidering med 0,5 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för juni. Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 2,6 procent från juni till juli. Däremot minskade de med 2,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Leveranserna till exportmarknaden steg med 0,9 procent från juni till juli, men minskade med 1,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. De totala leveranserna sjönk med 22,1 procent under juli 2009 jämfört med juli 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 17,5 procent och för exportmarknaden en minskning med 25,1 procent. Leveranserna under juni 2009 minskade med 19,9 procent jämfört med juni 2008, vilket innebär en nedrevidering med 0,4 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för juni. Hittills under 2009 (januari-juli) har industrins totala leveranser minskat med 25,6 procent jämfört med motsvarande period 2008. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 20,9 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 28,9 procent. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) steg orderingången med 4,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Orderingången under juli minskade med 16,5 procent jämfört med samma månad 2008. Under juni minskade orderingången med 2,4 procent jämfört med maj, vilket innebär en upprevidering med 1,8 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för juni. Orderingången från hemmamarknaden steg med 2,2 procent från juni till juli, efter att ha minskat med 3,0 procent från maj till juni. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från hemmamarknaden med 0,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången från exportmarknaden ökade med 13,6 procent från juni till juli efter att ha minskat med 1,9 procent från maj till juni. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 9,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Den totala orderingången sjönk med 16,5 procent under juli 2009 jämfört med juli 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 18,1 procent, och för exportmarknaden en minskning med 15,4 procent. Orderingången under juni 2009 minskade med 21,5 procent jämfört med juni 2008, vilket innebär en nedrevidering med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för juni. Hittills under 2009 (januari-juli) har den totala orderingången till industrin minskat med 26,5 procent jämfört med motsvarande period 2008. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 22,1 procent, medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 29,7 procent. Investeringsvaruindustrin Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 9,8 procent från juni till juli, efter att ha ökat med 3,6 procent från maj till juni. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 10,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen. Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 9,6 procent från juni till juli, och med 20,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 6,9 procent från juni till juli och med 20,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Insatsvaruindustrin Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 7,5 procent från juni till juli och med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 9,2 procent från juni till juli, men minskademed 1,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 7,8 procent från juni till juli, men minskade med 1,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1