Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 september 2009

Svensk elektronikexport ökar

Orderingången faller inte längre för teknikföretag i Sverige. Det tidigare omfattande raset är därmed över vad gäller ordervolymen. Även företagens rapporter om hur väl de utnyttjar sin produktionskapacitet visar att botten är nådd. Efterfrågan på personal är dock oförändrad rekordlåg.

– Orderutvecklingen under årets tredje kvartal visar att konjunkturen stabiliseras, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten. Nedgången i order har mer eller mindre upphört i samtliga delbranscher och för olika grupper av leverantörer. Bilden är därtill likartad både på export och hemmamarknad. Inom instrumentindustrin, för tillverkare av elmaskiner, leverantörer till tele- och elektroindustrin samt leverantörer till bilindustrin är orderingången på export högre än tidigare. Inom metallvaruindustrin, bil- och transportmedelsindustrin och även för leverantörer till bilindustrin är ordervolymerna något större på hemmamarknaden. För andra grupper är bilden att ordervolymen visserligen fortsätter minska, men i klart mer begränsad omfattning än tidigare. – Botten i konjunkturen kan nu sägas vara nådd. Då över 80 procent av företagen har en oförändrad exportorderingång och det därtill är lika många företag som har en ökad som en fortsatt minskad orderingång visar att det ännu inte handlar om en uppgång i konjunkturen. Ett ökat inslag positiva tecken internationellt antyder samtidigt att vi är på väg in i en återhämtning. Hur stark och hur uthållig denna blir är så här långt mer osäkert. Perioden av fallande investeringar och minskad sysselsättning är dessvärre långt ifrån över, avslutar Anders Rune. Undersökningen omfattar uppgifter från 489 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på över miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 % på export.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2