Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 15 september 2009

Kontaktdonsmarknaden växte 9,1% 2008

Bishop and Associates har just släppt en ny rapport på 179 sidor med en kvalitativ och kvantitativ analys av den industriella världsmarknaden för kontaktdon.

Rapporten innehåller kontaktdonsförsäljning och prognoser för åren 2008 till 2013 med avseende på produkttyp och region, som har tillhandahållits av utrustningstillverkare inom marknadssegmenten för slutanvändare. Rapporten innehåller både övergripande kvantitativa data och bakgrundsinformation, trender och dynamik på utvalda marknadssegment såsom vindkraft och solenergi, industrial ethernet, robotics, produktionsutrustning för halvledare och andra. Rapporten innehåller bland annat ett diagram för industrimarknaden för kontaktdon 2008 som visar att Europa representerar 39% av världsmarknaden, Nordamerika 27%, Japan 14%, Asia/Pacific 8%, Kina 6% och resten av världen 6%. Som världens fjärde största kontaktdonsmarknad, efter automotive, datorer & kringutrustning och telekom/datakom, är den industriella marknaden tillräckligt stor för att attrahera globala kontaktdonstillverkare. Samtidigt är den så skiftande att den erbjuder en mängd möjligheter för nischade och specialiserade tillverkare. Detta gör att den industriella marknaden för kontaktdon skiljer sig från de flesta andra kontaktdonsmarknader och rapporten visar dess unika prägel genom att avsätta åtta kapitel i olika marknadssegment. Rapporten innehåller följande industriella marknader: * Produktion, process och tillverkningsutrustning * Tunga maskiner * Energigenerering och distributionsutrusting * Robotics * Jordbruks-, skogsbruks- och lantbruksmaskiner * Miljöteknik * Bygg och anläggning * Industri och processkontrollutrustning, nätverk och automation * Annan utrustning Totalt uppgick världsmarknadsförsäljningen till 5317,9 MUSD 2008 och hade då växt med 9,1% jämfört med året innan. Rapporten ger också en inblick i den historiska tillväxten av den industriella marknaden för kontaktdon och effekterna av den nuvarande ekonomiska nedgången på de olika marknaderna för kontaktdon.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1