Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 oktober 2009

Industriproduktionen fortsatte nedåt i augusti

Den totala industriproduktionen, sjönk med 2,9 procent under augusti jämfört med juli 2009.

Produktionen i industrin har nu fallit 19 månader i följd. Vid en jämförelse mellan augusti 2009 och samma månad föregående år har den totala industriproduktionen minskat med 20,9 procent. Produktionen i industrin, SNI B+C, sjönk med 2,9 procent i augusti jämfört med juli. Industrin för trävaror var den industri vars produktion minskade mest under perioden. Nedgången uppmättes till 20,6 procent. Ytterligare en industri som uppvisade en stor månadsändring i augusti var den för motorfordon, där nedgången var 9,0 procent. Den totala industriproduktionen minskade med 20,9 procent i årstakt i augusti. Den största minskningen, 54,4 procent i årstakt, var inom motorfordonsindustrin. Insatsvaruindustrin Industrin för insatsvaror inkluderar exempelvis massa- och papperstillverkning samt industrin för stål- och metallverk. Produktionen inom insatsvaruindustrin sjönk med 3,0 procent i augusti jämfört med juli 2009. Förändringen i årstakt i augusti var en minskning med 24,4 procent. Investeringsvaruindustrin Motorfordonsindustrin samt industrin för övriga maskiner utgör en betydande del av investeringsvaruindustrin. Produktionen inom industrin för investeringsvaror minskade med 4,7 procent i augusti jämfört med juli. Vid en jämförelse mellan augusti 2009 och samma månad föregående år minskade produktionen inom investeringsvaruindustrin med 30,2 procent. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror består exempelvis av farmaceutiska basprodukter samt tobak, livsmedel och dryck. Produktionen i augusti ökade med 0,5 procent jämfört med månaden innan. Mätt i årstakt ökade produktionen med 2,0 procent i augusti. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Industrin för varaktiga konsumtionsvaror inkluderar exempelvis tillverkning av möbler. Jämfört med juli minskade augusti månads produktion inom industrin för varaktiga konsumtionsvaror med 1,0 procent. Vid en jämförelse mellan augusti 2009 och samma månad föregående år sjönk produktionen med 19,9 procent. Industri för energirelaterade varor Produktionen inom industrin för energirelaterade varor sjönk med 0,5 procent i augusti jämfört med juli 2009. Förändringen mätt i årstakt i augusti var en minskning i produktionen med 3,4 procent.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2