Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 oktober 2009

Världens produktion av mönsterkort låg still 2008

Världsproduktionen av mönsterkort var oförändrad under 2008, och ändrades försumbara 1% under 2007 till 50.8 miljarder USD enligt World PCB Produktion & Laminat Market Report för 2008, som släpptes i veckan av IPC.

Rapporten som publiceras årligen innehåller uppskattningar av produktionsvärdet för mönsterkort och laminatmarknaden genom produkttyp för respektive land. Värdet av mönsterkortsproduktionen under 2009 väntas sluta på en tvåsiffrig procentuell nedgång jämfört med 2008. Kinas andel av världens mönsterkortsproduktion fortsatte att öka under 2008 till 31,4%, medan de flesta andra länders andelar antingen var stabila eller minskade. Japan är den näst största producenten med 22,5%. Asien har nu 84% av världens mönsterkortsproduktion. Nordamerikas och Europas mönsterkortsproduktion minskade något, och andelarna var 8% respektive 7% under 2008. High-density interconnect (HDI) var en av de få tillväxtmarknaderna inom mönsterkortsindustrin under 2008 med produktionen kraftigt koncentrerad till Asien. Värdet av mönsterkortsproduktion i Europa minskade cirka 10% i reala termer under 2008. I Nordamerika minskade produktionen med 6,5%, medan den nordamerikanska marknaden minskade med omkring 5,3%, vilket tyder på att produktionen har påverkats av både en minskande hemmamarknad och fortsatt flytt av produktion till andra regioner.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1