Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 oktober 2009

Gelab vill flytta till Östersund

Gäddede Elektronik AB, Gelab avser flytta sin produktion i Fränsta till Östersund.

Gelab har de senaste åren utvecklats från att enbart vara ett tillverkande företag till att täcka hela kedjan från utveckling, konstruktion, inköp, tillverkning, service och förvaltning samt logistiktjänster. Elektronikbranschen är i ständig utveckling i syfte att korta ledtiderna, öka kvalitet och flexibilitet. Företaget ser detta som en nödvändig utveckling för att kunna konkurrera med låglöneländerna, de så kallade växande ekonomierna. För att möta denna konkurrens så måste de delar av Gelabs produktion som kräver denna samordning i hela kedjan ske på en och samma ort. Gelab har valt att detta ska ske i Östersund. Detta innebär också att Gelab Design & Utveckling AB kommer att samlokaliseras med den producerande enheten. På enheten i Fränsta arbetar 13 personer och alla erbjuds möjligheten att följa med till Östersund. Kommande diskussioner med de anställda och förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att visa hur den slutliga lösningen ser ut. Gelab har beslutat att lokaliseringen kommer att ske på Frösön i lokaler som Gelab hyr av Östersunds kommun. Den slutliga tidplanen för flytten kommer att utarbetas de kommande veckorna. Den strukturella förändringen planeras vara slutförd under början av 2010.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1