Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2009

NOTE minskade försäljningen med 33% under Q3

Försäljningen minskade med 33% till 267,4 (398,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -61,4 (14,2) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 55,7 MSEK hänförliga till beslut att tillverkningen av en betydande produkt inom Telecom upphör.

NOTE:s vd Knut Pogost kommenterar rapporten: ”I vår roll som EMS-leverantör finns naturligen en direkt koppling mellan vår försäljning och hur volymerna utvecklas för våra befintliga kunder. Under perioden påverkade således den svaga konjunkturen vår försäljning negativt. Försäljningen hittills i år uppgick till 909 MSEK, vilket var 30% lägre än motsvarande period i fjol. Under det tredje kvartalet noterade vi volymmässigt en ganska svag inledning. Den var primärt orsakad av lageranpassningar till följd av utökade semesterstopp hos många av våra kunder. Efter sommaren har vi dock sett en viss återhämtning samtidigt som vår accelererade nyförsäljning successivt börjar få genomslag.” Rörelsemarginalen uppgick till -23,0% (3,6%). Resultat efter finansnetto uppgick till -62,7 (12,0) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -46,6 (7,7) MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,2 (1,9) MSEK. Finansiell utveckling januari-september Försäljningen minskade med 30% till 908,6 (1 295,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -88,1 (44,1) MSEK, i resultatet ingår kostnader av engångskaraktär om 63,7 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -9,7% (3,4%). Resultat efter finansnetto uppgick till -93,7 (36,0) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -71,1 (23,4) MSEK, vilket motsvarar -7,39 (2,43) SEK/aktie. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,7 (31,3) MSEK, vilket motsvarar 1,01 (3,25) SEK/aktie.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2