Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 oktober 2009

Ökande förlust för Impact Coating

Impact Coating visade en fortsatt förlust på drygt sju miljoner kronor.

”Under kvartalet har fokus legat på effektivisering av tillverkningsprocessen för InlineCoater 500 inför förväntad volymupprampning hos den kund som köpt 2 enheter och tecknat överenskommelse om ytterligare 18 enheter. För att möta kundens efterfrågan har också omfattande processutveckling bedrivits. Ett viktigt avtal för storskalig kommersialisering av Maxfas tecknades med en mobiltelefontillverkare och dennes kontaktdonstillverkare under perioden. Avtalet avser anpassning och industrialisering av Maxfas för kontakter som idag pläteras med guld. Aktuella applikationer har en potential på flera miljarder kontakter. Ingen av dessa två affärsprocesser har medfört någon fakturering av betydelse under perioden, varför de totala intäkterna varit blygsamma”, är kommentaren till det svaga resultatet i dagens kvartalsrapport. • Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 5.397 tkr (3.768 tkr) • Resultatet blev –7.434 tkr (-5.138 tkr) • Kassaflödet för perioden uppgick till -4.730 tkr (-7.119 tkr) • Soliditeten var 91,7 % vid periodens slut • Avtal med mobiltelefontillverkare om industrialisering av Maxfas • Industriell validering av levererade InlineCoater 500
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1